Kvaliteten på sommerdekkene dine kan bli skjebnesvangert

Forskjellen på å bli truffet av et kjøretøy i 30 km/t eller 50 km/t kan være forskjellen på liv eller død. Bevissthet rundt moderat hastighet, bilbeltebruk, gode dekk og skikkelige bremser kan aldri gjentas mange nok ganger.

Publisert: 5. May 2017 | Kategori: Sommerdekk

Ifølge NAF har en fotgjenger som blir truffet i 50 km/t bare 20 prosent sjanse til å overleve. Dersom du kjører i 30 km/t har fotgjengerne 80 prosent sjanse.

Fartsgrensene er altså ikke satt helt vilkårlig i tettbygde strøk hvor mulighetene er større for å kollidere med både fotgjengere og syklister. Det er et vitenskapelig grunnlag på hva kroppen vår faktisk tåler av påkjenninger, kombinert med trafikale elementer som veiforhold, etc.

Les mer om fartsgrenser hos NAF.

Har du tenkt på hvorfor det er en grense på 50 km/t der mange gater krysser hverandre? Du har størst mulighet til å overleve dersom bilen som treffer deg fra siden kjører saktere enn 50 km/t.

På litt større veier er maksgrensen ofte 70 km/t. Det er hva kroppen tåler i frontkollisjoner med kjøretøy av cirka samme størrelse.

Indre organer får hard medfart

Trygg Trafikk opplyser at kroppens indre organer ikke tåler bråstopp i mer enn 70 km/t. Det er tre etapper av sammenstøtet: Først kjøretøyets kollisjon med et eksternt objekt, så kroppens kollisjon med bilbelte og airbag, til slutt de indre organers kollisjon med skjelettet.

Det går fra 70 km/t til 0 på mindre enn ett sekund.

Se mer i denne videoen.

For ungdom i alderen 18 til 24 år er fart den vanligste dødsårsaken i trafikken, farten avgjør hvor alvorlig ulykken blir. Høy fart var medvirkende årsak i 48 prosent av alle dødsulykker i perioden 2005-2010.

Men i dag er heldigvis de dystre tallene på vei nedover. Aldri har så få omkommet i trafikken som i løpet av årets første fire måneder. 27 har mistet livet på norske veier hittil i år, det er 13 færre enn på samme tid i fjor.

Les mer hos Trygg Trafikk.

Gode dekk bidrar til sikrere kjøring

Som vi har skrevet om tidligere er det viktig å forstå dekkenes betydning i sikkerhetsarbeidet. Vi vet alle hvor glatt det kan være når man er dårlig skodd, men man forbinder dette først og fremst med is og vinterføre.

Det er like viktig å være obs om sommeren! Risikoen for skader på grunn av ulykker øker ved bruk av vinterdekk på glatt sommerføre. Det gjelder ved tre ulike scenarier: Kollisjon bakfra, frontkollisjoner og påkjørsel av fotgjengere.

Du får kanskje bare én sjanse på glatt føre. Skal du bremse kjapt fordi det plutselig kommer et menneske ut i fotgjengerfeltet, kan det dreie seg som skjebnesvangre sekunder. Det er først når slike kritiske situasjoner oppstår, at du virkelig får testet dekkenes veigrep.

Da bør både dekk og dekkmønstre fungere, spesielt hvis du skaffer deg billigdekk.

Les mer her.

Dropp vinterdekkene om sommeren

Ved høye hastigheter kan ulykker og skaderisikoen bortimot fordobles. Når gode sommerdekk på tørr veibane bremser fra 80 km/t til 25 km/t, har de samme dekkene på vått underlag bremset ned til 34 km/t. For vinterdekk på vått underlag er den tilsvarende hastigheten etter bremsing 46 km/t.

Les mer om dette her.

Det er imidlertid viktig å presisere at dette gjelder skikkelige sommerdekk. NAF konkluderer i år igjen med at de dyreste dekkene er de beste.

De største utslagene kommer ved veigrep, eller mangel på sådan. Flere av billigdekkene har ved lavere fart lengre bremselengde og mister grepet i vannplaningstestene.

De vesentlige egenskaper i sommerdekkene er kort bremselengde, evnen til å håndtere vannplaning og sidegrep som gjør at du beholder kontrollen ved en unnamanøver.

Les mer om dette her.

Uansett hvordan du er skodd og hva slags bil du har: Hold fartsgrensen! Det er en grunn til at det er forskjellig fart på ulike veistrekk.