Ønsker at vinterdekk blir påbudt

Forsikringsbransjen har i flere år flagget at de ønsker et påbud om vinterdekk i Norge. Vegmyndighetene og politikerne har imidlertid ikke åpnet for en innstramning i regelverket.

Publisert: 5. Sep 2017 | Kategori: Vinterdekk

I dag bestemmer bilistene selv hva slags dekk de kjører på. Ifølge Vegtrafikkloven holder det at kjøretøyet er skodd etter forholdene. Det fører til at en betydelig andel bileiere fortsatt gambler på sommerdekk vinterstid.

Forsikringsbransjen har i lengre tid ønsket en lovendring. If gikk ut i 2011 og anbefalte et pålegg om vinterdekk i Norge, ikke bare et krav til mønsterdybde. De viste til at Sverige og Finland hadde liknende regler om bruk av vinterdekk i vinterhalvåret.

Verken NAF eller Vegdirektoratet var imidlertid spesielt positivt innstilt til dette for seks år siden.

Les mer her.

Var påbud på gang

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) fulgte imidlertid opp saken og ville ha påbud for både store og små kjøretøy. I 2012 utredet Vegdirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet om det var nødvendig med påbud om vinterdekk for personbiler. Kleppas etterfølger og partifelle, Marit Arnstad, mente lovverket for personbiler allerede var godt nok og prioriterte i stedet tungtransporten.

Påbudet om vinterdekk ville først og fremst være viktig for den økende andelen utenlandske transportører som kjører i Norge, sa hun i 2012 og mente at de fleste personbilistene var ganske flinke til å sørge for gode nok vinterhjul.

NAF var fornøyd og mente at dagens regelverk og korrekt informasjon fikk holde. Norske myndigheter burde ikke pålegge bileiere som ikke behøver det å kjøpe vinterdekk.

Les mer her.

Gir seg ikke

Forsikringsbransjen er imidlertid ikke den som gir seg. De tok opp saken igjen i 2016. De viste til at litt over ti prosent av bilene som var involvert i uhell vinteren før, var skodd med sommerdekk.

Forsikringsselskapet fører hver vinter statistikk for å holde oversikten over hvilke typer dekk de skadde bilene har i perioden 1. november til 1. april. Den omtalte vinteren registrerte selskapet skader på 16.981 personbiler. 1.703 av disse bilene var utstyrt med sommerdekk, skriver pengenytt.no.

Les mer her.

If mener at for mange bileiere og sjåfører tar en kalkulert risiko og venter for lenge med å bytte fra sommer- til vinterdekk. I tillegg til at man utsetter seg selv og andres liv og helse for fare, kan forsikringsselskapet gjøre en avkorting i utbetalingen dersom de finner en årsakssammenheng mellom dårlig veigrep og ulykken man er involvert i.

Likevel; det er ingen ting som tyder på at norske bilister i nær fremtid vil bli tvunget til å bruke vinterdekk om vinteren.